Reference

Mezi naše největší zákazníky v oblasti knihařství patří velké knihovny a vysoké školy. Pro ně vážeme tisíce svazků knih, brožur a časopisů ročně. Jsme schopni vázat i noviny největších formátů řádově ve stovkách kusů za rok. Zakázku si osobně u zákazníka vyzvedneme a opět mu ji po zhotovení přivezeme, přičemž doprava je již zahrnuta v ceně našich služeb.

Provádíme i převazby starších knih (publikace staré 200 let i více), a to především pro Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a pro různé archivy, např. pro Státní oblastní archív v Trutnově.

Mezi další naše zákazníky patří např. Právnická fakulta UK v Praze, Vysoká škola ekonomická, Městská knihovna v Praze, Archív hl. města Prahy, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a další.

V oblasti potahované kartonáže je možné jmenovat např. Botanický ústav AV ČR v Průhonicích, Projekční firmu Valbek v Liberci a Ústí nad Labem, Archív hl. města Prahy a další.